Voor Leidinggevenden

Hoe goed uw medewerkers ook opgeleid zijn en hoe veel ervaring zij ook hebben, de behandeling van zelfbeschadigend gedrag blijft een uitdaging. Veel scholingen en opleidingen richten zich op hoe om te gaan met cliënten die zichzelf beschadigen. Maar hoe ga je nou als behandelaar met jezelf om wanneer je met zelfbeschadiging geconfronteerd wordt? De training Omgaan met Zelfbeschading als Professional in de GGZ richt zich hier op. Door deze training te volgen krijgen uw medewerkers de volgende kennis en vaardigheden aangeleerd:

Het erkennen en uiten van gevoelens, gedachten, wensen en ervaringen omtrent zelfbeschadigend gedrag.

Reflectievermogen omtrent de omgang met zelfbeschadigend gedrag door middel van Inquiry Based Stress Reduction.

Inzicht in de invloed van de eigen gedachten en (eerdere) ervaringen op het omgaan met cliënten die zichzelf beschadigen.

Zelfzorg en reflectie omtrent heftige ervaringen met zelfbeschadigend gedrag.

Het vormen van alternatieve strategieën om zelfbeschadigend gedrag te benaderen.

Het inzetten van de Positieve Psychologie in de benadering en behandeling van cliënten.

Casuïstiek: Een nieuwe blik op de cliënt.